Iridium

Iridium, een Amerikaanse onderneming met een wereldwijd satellietnetwerk bestaande uit 66 actieve satellieten en 6 reserve satellieten.
Het Iridium netwerk betreft zogenaamde LEO (Low Earth Orbit) satellieten welke op een hoogte van ongeveer 780 km boven het Aardoppervlak over de beide Poolkappen circuleren.
Half januari 2019 zal het geheel nieuwe netwerk ruim in de 80 nieuwe satellieten geheel operationeel zijn, met nieuwe datasnelheden welke in schril contrast staan met de het oude netwerk…..
Dit maakt Iridium tot het duurste, maar ook het meest betrouwbare satelliet telecommunicatie systeem wat momenteel beschikbaar is.
En met betrouwbaar bedoelen wij dat u met een Iridium telefoon of datamodem, waar ter wereld u zich ook bevindt, dekking zult hebben.
Ook als u zich in een bergachtig gebied in een dal bevindt zult u met een Iridium telefoon altijd in staat zijn om contact te krijgen.
Een nieuwe satelliet zal altijd in zicht komen binnen zeer korte tijd.
Eén omtrek van een satelliet neemt slechts 100 minuten in beslag, dat met 11 satellieten in één baan aangeeft hoe snel een nieuwe satelliet zich aan zal dienen boven uw hoofd…

Met andere woorden, u hoeft niet te zorgen dat u zicht op een satelliet krijgt.
Een (nieuwe) satelliet krijgt vanzelf zicht op u zodra deze binnen bereik komt.

Iedere Iridium satelliet staat in verbinding met minimaal drie andere Iridium satellieten.
Bij contact tussen Iridium telefoontoestellen onderling zal het signaal niet via een grondstation gaan. Deze cross-link tussen verschillende satellieten maakt het Iridium systeem echt uniek, deze techniek wordt door geen enkele andere aanbieder van satellietcommunicatie gebruikt.

Hoewel het huidige systeem tot minimaal in de jaren 2020 zal blijven werken, zal Iridium tussen 2015-2017 wederom 66 plus 6 reserve satellieten in een baan om de Aarde gaan brengen, het project “Iridium-Next”.
Deze nieuwe satellieten zullen een hogere datasnelheid gaan leveren dan het huidige systeem welke niet erg geschikt is voor dataverkeer, maar hiervoor wel veelvuldig gebruikt wordt door zeezeilers.
De reden hiervan is dat de Iridium apparatuur in aanschaf nog redelijk betaalbaar is in verhouding met de veel snellere systemen voor gebruik op zee van Inmarsat.
Alle bestaande apparatuur zal “backwards compatible” zijn, wat betekend dat uw huidige Iridium telefoon, hoe oud deze ook is, gewoon op het nieuwe systeem zal gaan werken.
Op alle apparatuur welke ooit door Iridium is gevoerd, wordt nog steeds service verleend, wat wederom aantoont hoe serieus Iridium uw communicatie cq. veiligheid neemt.

Iridium, anywhere to everywhere….